Invest In Your Investments

Vi skifter til engelsk / We will be shifting to English

with one comment

I dag markerer et skift i vores kommunikation her på bloggen. I takt med, at vi får flere brugere fra andre lande end Danmark samt vores ambitioner om en mere international service, vil vi fremover skrive blogindlæg på engelsk. Dette sprog rammer flest mulige brugere af UPSIDO.com og er derfor den bedste løsning fremadrettet. Vores service vil dog fortsat være på dansk og engelsk, hvilket betyder, at vores support til danske brugere også vil fortsætte på dansk. Vi forventer fremadrettet, at vi vil oversætte vores service til endnu flere sprog i takt med, at behovet stiger.

Vores fremtidige service vil dermed blive på flere sprog, mens vores forretningsmæssige kommunikation udelukkende vil blive på engelsk for at nå ud til flest mulige personer.

Vi håber, at I har forståelse for vores beslutning og fortsat vil læse bloggen, samt følge nyhedsstrømmen omkring vores service, selvom den fremover bliver på engelsk. Og til alle vores udenlandske brugere, håber vi, at I vil se det som en forbedring af kommunikationen.

________________________________________________

Today marks a shift on our blog in terms of our communication. We are getting more and more users from other countries than Denmark and combined with our ambitions of being an international service, our future contributions on the blog will be in English. This language reach out to most users on UPSIDO.com and is therefore the best solution going forward. Our service will continue in Danish and English which means that our support to Danish users will continue in Danish. We are expecting, going forward, that our service will be translated to more language as the need increases.

Our future service will be in multiple language whereas our business communication solely will be in English to reach out to as many people as possible.

We hope that you understand our decision and will continue reading our blog and also follow the news stream about our service even though it will be in English from now on. To all our foreign users, we hope that you will see this as an improvement of the communication.

Advertisements

Written by Peter Garnry

13. April 2010 at 17:06

Posted in Other

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Hej Peter,

    Jeg forstår jeres bevæggrunde til at fortsætte bloggen på engelsk. men det er nu alligevel lidt mere omstændigt for en gennemsnitsbegavet dansker at skulle forstå økonomiske termer serveret på engelsk på lige fod med de danske. Selvom de fleste danskere forstår et engelsk på et rimeligt højt niveau foretrækker de fleste jo en dansk avis. Min egen lyst til at læse bloggen (på engelsk) er blevet mindre.
    mvh/Torben

    Torben Lorentzen

    9. May 2010 at 13:16


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: