Invest In Your Investments

Investeringshjælp lektion 3: Risikospredning får dig til at sove bedre

leave a comment »

Dagens investeringslektion vil handle om risikospredning. Denne lektion er særlig interessant af to årsager. Et, fordi private aktieinvestorer generelt ikke forstår risikospredning, hvilket skyldes, at de ikke har adgang til de rigtige værktøjer. To, fordi UPSIDO.com har sat fokus på risiko og snart lancerer flere nye værktøjer til porteføljen, der skal hjælpe med at styre risikoen.

play_risk

Håndtering af overordnede porteføljerisiko

Den generelle definition på risiko i finanssektoren er volatilitet, eller sagt på dansk, udsving i værdipapirkurser. I forrige lektion lærte vi om afkast på forskellige værdipapirtyper og deres volatilitet. Her så vi, hvordan risikoen men også afkastet var mindre efterhånden som vi bevægede os fra aktier til reakreditobligationer og videre til statsobligationer. Vi mener, at man skal være meget forsigtig med kun at se på volatiliteten i værdipapirer som et mål for risikoen, da den er summen af mange flere faktorer. Men grundlæggende set, så er en portefølje bestående af 50% aktier og 50% statsobligationer mindre risikofyldt end en portefølje bestående af 100% aktier. I den forrige lektion gav vi flere argumenter for, hvorfor vægten af aktier bør være meget høj – man bør aldrig have mindre end 75% af porteføljen i aktier. Af den grund vælger vi at fokusere på, hvordan man håndterer risikoen af en aktieportefølje.

Håndtering af aktierisiko

Studier har vist, at den enkelte akties risiko kan opdeles på følgende tre årsager:

  1. 15% skyldes almindelig markedsrisiko (dvs. den generelle stemning og retningen på aktiemarkedet)
  2. 10% skyldes industririsiko (dvs. at hvordan industrien klarer sig relativt til andre industrier)
  3. 75% skyldes den individuelle risiko på aktien (dvs. de underliggende karakteristika på selskabet mv.)

Uden at gå ind i en lang teoretisk redegørelse, så forholder “teknikken” sig således, at aktiers individuelle risici udligner de andre aktiers, når de sammensættes i en portefølje. Nedenstående graf viser, hvordan risikoen målt ved standardafvigelsen falder efterhånden som antallet af aktier i porteføljen stiger.

aktiespredning

Lad os tolke ovenstående graf lidt. Lad os antage, at du ejer 8 aktier med lige store vægte af en portefølje. Dette ville give en portefølje med 25% i standardafvigelse. Til Jer ikke-statistikere, så skal standardafvigelsen forstås således. Hvis disse 8 aktier i gennemsnit har givet 10% afkast historisk, så vil de fremtidige afkast med 68% sandsynlighed ligge inden for gennemsnittet plus/minus standafvigelsen, dvs.-15% og 35%. Ejede du kun to aktier ville standardafvigelsen være 40% og dine fremtidige afkast ville med 68% sandsynlighed ligge inden for -30% til 50%. Som du tydeligt kan se, så betyder færre aktier større udsving i dine afkast. Sagt med andre ord, jo flere aktier du ejer, desto mindre sandsynlighed har du for at tabe penge på aktier.

Læg også mærke til, hvordan “bidraget” til reducering af den samlede porteføljerisiko mindskes efterhånden som porteføljen indeholder flere aktier. Den største reduktion af risiko opnås ved porteføljer bestående af 1 til 20 aktier. Efter 20 aktier får du signifikant mindre risiko målt i forhold til den tid og omkostninger, der er forbundet med det. UPSIDO.com anbefaler, at man ejer mellem 8-20 aktier i en portefølje.

Men koncentrationen må ikke blive for stor i en aktie. Det vil sige, at hvis du ejer 8 aktier og den ene aktie udgør en vægt af porteføljen på 40%, så er du faktisk en meget dårlig aktiespredning, fordi koncentrationen er forkert. Nedenstående kan du se en fiktiv portefølje i UPSIDO.com, der indeholder syv aktier. Det ses let, at Betsson B aktien udgør hele 25% af den samlede porteføljeværdi. Dette er alt for højt. En aktie bør helst ikke vægte mere end 15% af porteføljen med mindre, der er en meget god grund og du ønsker at øge din risiko.

portefølje(BETS B – Betsson B en svensk aktie med en vægt på 25% af porteføljen)

Desværre indeholder investeringsrisiko lidt flere elementer.

Aktiernes markedsværdi som et risikoelement

Den næste form for risiko vi vil tale om er den, der er “indlejret” i aktiernes markedsværdi. Følgende forhold gælder:

  1. Små aktier har større standardafvigelse (risiko) end store aktier (omvendt giver de også et lidt større afkast)
  2. Porteføljer der er ligevægtet i forhold til et stort indeks, har store udsving i forhold til markedet.

Lad os starte med det første forhold. I forrige lektion viste vi, hvordan små aktier har en standardafvigelse på 39,3% i forhold til en standafvigelse på 20,6% for store aktier. Dette er meget interessant i forhold til konklusionen i afsnittet om, hvordan porteføljerisikoen faldt i forhold til antallet af aktier i porteføljen. Hvis du ejer 12 aktier i en portefølje men de alle er små aktier med en markedsværdi under 1 mia. kr., så har du i princippet en højere risiko end det ville være tilfældet, hvis du ejede 12 aktier med en markedsværdi over 35 mia. kr. Så ikke nok med antallet af aktier, så skal du også være opmærksom på sammensætningen af dem målt på størrelsen af markedsværdi. Du kan altid nemt finde en akties markedsværdi ved at indtaste aktien i søgefeltet og efterfølgende trykke på fanebladet Nøgletal. Øverst i tabellen står aktiens markedsværdi i mio. EUR, så du skal huske, at gange tallet med 7,45 for at få det i DKK.

novo_markedsværdi(Her ses fanebladet Nøgletal for Novo Nordisk B. Markedsværdien er 22.590 mio. EUR, hvilket groft svarer til 150 mia. kr.)

Det andet forhold er, at et studie har vist, at hvis du ejer de 20 aktier i C20-indekset i lige store andele dvs. 5% af porteføljeværdien i hver aktie, så vil portefølje skiftevis underpræstere og overpræstere markedsafkastet målt ved C20-indekset temmelig voldsomt. Faktisk med udsving på op til omkring 20% i hver retning. Dette er især interessant, da de fleste private investorer holder porteføljer med ligevægtede andele fordelt på aktierne, da det psykologisk virker fornuftigt. Men faktum er, at det faktisk ikke mindsker udsvingene i porteføljen i forhold til markedet. Størstedelen af den samlede markedsværdi i Norden er samlet i de 50 største selskaber, hvis aktier minimum har en markedsværdi på 40 mia. kr. Derfor bør omkring halvdelen af porteføljen være placeret i disse store selskaber, da det mindsker risikoen og udsvingene i porteføljen. Du finder nemt disse aktier ved at lave en screening på markedsværdi i UPSIDO.com på aktier med en markedsværdi over 5 mia. EUR.

Sektorer som risikoelement

Hele aktiemarkedet kan inddeles i forskellige sektorer og industrier. Denne vægtning har betydning for din risiko og afkast. Aktier inden for en bestemt sektor for eksempel energi, har det med at bevæge sig i takt. Omvendt bevæger sektorer sig ofte meget forskelligt i forhold til hinanden. Dette skyldes, at de professionelle investorer ofte bevæger kapitalen ud af en sektor og ind i en anden, hvis forholdene omkring en sektor ændrer sig. For eksempel, under finanskrisen solgte mange investorer industri- og finansaktier, men købte omvendt aktier i sundhedspleje- og konsumentvarer sektoren.

Dette betyder, at to porteføljer med samme antal aktier, kan give et vidt forskelligt afkast afhængig af porteføljernes sektorsammensætning. Desværre har nyhedsmedierne en tendens til at fremhæve tendenser. For eksempel før krisen var fokus på råvarer, hvilket førte til kraftige stigninger og overeksponering i materialesektoren – H+H International og Boliden mv. Det samme var tilfældet med IT-aktier tilbage i år 2000.

Studier viser, at ved at sammensætte en portefølje der tilnærmelsesvis har samme vægtning som markedets sektorspredning, reducerer risikoen med 25% uden at det går udover afkastet. Nedenstående er vores sektor overblik, der nemt viser sektorvægtene i det nordiske aktiemarked.

sektor_vægtHvis du ejer 15 aktier, så har du en god aktiespredning, men hvis disse omvendt kun er placeret i to sektorer, nemlig industri og finans, ja så har du en dårlig sektorspredning og dermed har du alligevel en høj risiko. I UPSIDO.com kan du nemt se din sektorspredning i porteføljen.

Kommende opdatering af portefølje

I forlængelse af denne lange lektion omkring risikospredning, så vil vi gerne annoncere for, at der i den kommende tid vil komme signifikante opdateringer til porteføljen i UPSIDO.com, der vil gøre det langt nemmere at styre de forskellige risici i din portefølje, samt få hjælp til at optimere/mindske disse.

Konklusion

Dagens lektion har indført i risikospredning. Som længden også angiver, så indeholder risikospredning mange elementer. Men lærer du at forstå de forskellige elementer, så kan du dramatisk reducere din risiko og forbedre dit afkast. Konkret skal gøre følgende:

  1. Eje mellem 8-20 aktier, da dette reducerer din porteføljerisiko til et fornuftigt niveau sammenholdt med omkostning og tid
  2. Halvdelen skal helst placeres i store aktier med markedsværdi over 35 mia. kr. – lav en screening for at finde disse aktier
  3. Forsøg at opnå en tilnærmet vægtning på sektorer, der modsvarer den der i det marked du investerer i – se vores sektor overblik
  4. Benyt vores portefølje til at holde øje med koncentrationen på dine aktier og sektorer.

Gør du mange af disse ting, vil du sove bedre om natten og have en mindre risikobetonet portefølje.

Advertisements

Written by Peter Garnry

22. September 2009 at 22:24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: