Invest In Your Investments

Realtidskurser er irrelevante for den private investor

with one comment

Vores erfaring siger os, at en del private investorer efterspørger realtidskurser. Dette har også fået flere sites i ind- og udlandet til at tilvejebringe disse informationer. Men hvad er den underliggende årsag til at kontorarbejderen og den advokatfuldmægtige nu skal have realtidskurser? Hvad årsagerne præcis skyldes er svære at gætte på, da der ikke foreligger nogle undersøgelser af fænomenet.

Men en ting er i hvert fald sikkert. For 99,9% af alle private investorer er realtidskurser; uproduktive, ligegyldige, tilføjer ikke signifikant forskel i afkast, tvinger private til at træffe hurtige beslutninger hvilket ofte fører til dårligere beslutninger.

Vi har lavet et lille regneeksempel til at understrege, hvorfor realtidskurser er ligegyldige for den almindelige private investor.

Vi tager udgangspunkt i en tilfældig aktie på en tilfældig handelsdag. Grundet realtidskurser formår den ene investor at optimere sin købskurs i forhold til den almindelige investor.

  • 73,25 kr. (realtidsinvestor)
  • 73,50 kr. (alm.investor)

Vi antager, at aktien stiger 9% p.a. samt initial investeringen er 50.000 kr. (gns. for en almindelig dansk investor). Nedenstående graf viser forskellen i det annualiserede afkast over tidsperiode på 10 år.

realtidskurser_afkastprofilKilde: egen tilvirkning

Som det ses af grafen, så er den annualiserede afkastprofil på eksemplet eksponentielt aftagende over tid. Det er på den korte bane, at timingen i kurserne har en afgørende indvirkning på det annualiserede afkast. Når vi hen i tidsperiode 4 er forskellen allerede nede på 0,09% og i periode 10 er forskellen yderligere faldet til 0,04%, hvormed der for den almindelige private investor må siges ikke at være et økonomisk incitament til at anvende realtidskurser. Det skal siges, at hvis man regner forskellen i det nominelle afkast ud efter for eksempel ½ år, så får man, at investoren med realtidskurser har fået et afkast, der er 179,37 kr. større end den almindelige investor. Efter 10 år ville den forskel være steget til 406,74 kr.

Fortalere af realtidskurser vil uden tvivl kritisere vores fremgangsmåde for at være for konstrueret og til den kritik, så er svaret ja. Man kunne jo sagtens lave et eksempel, hvor forskellen i kurserne var endnu større, fordi man var “rigtig god” til timing. Dette ville naturligvis påvirke forskellene i det annualiserede afkast. Men afkastprofilen ville være den samme – nemlig eksponentielt aftagende.

Uanset vores taleksempel, så understreger eksemplet en vigtig pointe –  realtidskurser giver kun mening, hvis man har en meget kort investeringshorisont. Derfor er det også kun primært såkaldte daytradere, der benytter sig af realtidskurser.

En anden og langt mere vigtig antagelse i eksemplet er, at man med realtidskurser kan time entry så rigtigt, at man får en bedre anskaffelseskurs. Dette vil langt fra være tilfældet i alle handler. Realtidskursernes økonomiske rationelle lægger altså i følgende profil:

  • Kort investeringshorisont
  • Analyse af aktiekurser på fuldtid (de fleste har et normalt arbejde)
  • Stor forståelse af det daglige aktiemarked
  • Hurtige beslutninger (fører tit til dårlige beslutninger)
  • Større formue end den gennemsnitlige dansker
  • Mange handler (lig med mange handelsomkostninger)
  • Fornemmelse af intraday retningen på aktiekurserne

Af den ovenstående liste er det vores påstand, at maksimalt 0,1% af de private investorer ville kunne tjekke alle punkterne af. Så hvis du alligevel efterspørger realtidskurser, så skyldes det mere fornemmelsen af, at man “følger med” og “intensiteten” i udsvingene end det er en rationel begrundet årsag. For institutionelle investorer som børsafdelinger i banker, hedge fonde mv. er incitamenterne anderledes og her giver realtidskurser stor økonomisk mening.

Det er netop af alle disse årsager, at UPSIDO.com netop ikke vælger at fokusere på hurtige opdaterede aktiekurser, da vi ikke mener, det bidrager noget fornuftigt for den almindelige private investor.

For den private investor er det langt mere rationelt at overveje antallet af aktier i porteføljen, hvilke sektorer er jeg placeret i, er selskaberne fundamentalt stærke eller investerer jeg meget i risikofyldte aktier. Det er disse spørgsmål som UPSIDO.com giver private investorer svar på og dermed hjælper dem med at træffe bedre beslutninger.

Det vil i det lange løb give private investorer et godt afkast.

Advertisements

Written by Peter Garnry

27. July 2009 at 13:55

Posted in Investing

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] bane bliver timing mindre vigtigt for det totale afkast, hvilket vi også har skrevet om tidligere her. Tag for eksempel en succesfuld investeringsforening som Skagen Fondene. Deres tre store fonde har […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: