Invest In Your Investments

Kreditrisiko: lektion 1 – en introduktion for begyndere

with 2 comments

Krisen har givet anledning til fornyet fokus på risikostyring og kreditstyring. Kreditrisiko er et meget omfattende emne, men rummer indgangen til bedre investeringsbeslutninger. Da emnet spænder bredt vil vi starte med denne blogs første serie omkring et investeringsemne; kreditrisiko. Den første lektion ud af i alt tre lektioner, vil være en introduktion til begrebet kreditrisiko.

Former for kreditrisiko

Ordet betyder selvsagt, hvad er risikoen for, at den kredit vi har givet ikke bliver tilbagebetalt. Der findes mange forskellige former for kreditrisici.

For eksempel er der forbrugerkreditrisiko. Det vil sige risikoen for at overtræk på kreditkort og kassekreditter ikke kan tilbagebetales af forbrugeren. Så er der virksomhedskreditrisiko. Den opstår typisk når varer og ydelser ikke betales kontant. Nogle sælger varer med 30 dage netto som betalingsbetingelser og i det scenarie er der en risiko for, at køberen ikke har likviditet nok til at betale for varerne. Og vi ved, at der altid er konkurser, selv i gode tider, så mange virksomheder oplever løbende, at de må nedskrive et tilgodehavende, fordi køberen er gået konkurs.

kreditrisiko1

Der eksisterer også en anden meget vigtig kreditrisiko – nemlig indlånernes indskud i bankerne. Hvis banken får likviditetsproblemer øges risikoen for, at indlånene går tabt. Da kreditkrisen toppede i oktober 2008 opstod der stor usikkerhed omkring indlånenes sikkerhed i bankerne. For at forhindre “bank runs”, det vil sige at folk løber ned i banken og hæver alle deres kontanter, så gik for eksempel den danske stat ind og garanterede alle indlån den 5. oktober 2008. Med et forsvandt kreditrisikoen, fordi staten nu garanterede alle indlån. Usikkerheden i markedet faldt efterfølgende markant.

Den kreditrisiko vi vil fokusere på, er kreditrisikoen for udlånere, der låner kapital til virksomhederne, fordi den påvirker finansmarkederne utrolig meget.

Kreditrisiko for udlånere

Der findes flere forskellige former for udlånere til en virksomhed og de defineres forskelligt regnskabsmæssigt. Overordnet set er der følgende udlånere til en virksomhed, der alle har en kreditrisiko forbundet med deres relationer til virksomheden:

 1. Aktionærerne (kan opfattes som et lån med uendelig løbetid og uden renter)
 2. Banker (yder typisk traditionelle erhvervslån og det man kalder overtræksfaciliteter)
 3. Obligationsinvestorer (er en lånefinansiering, der er meget udbredt i banker, der gerne vil vokse hurtigere end indlånene tillader – mange børsnoterede virksomheder specielt i USA udsteder virksomhedsobligationer)
 4. Leverandører (virksomheder giver typisk hinanden 1-3 måneders kredit, hvilket man kan betragte som et kortfristet lån. )
 5. Skattemyndigheder (har ofte skat tilgode i virksomheder og grundet regnskabsteknik, kan en virksomhed godt have regnskabsmæssigt overskud, men løbe tør for likviditet lige efter et regnskab og gå konkurs – skattetilgodehavender kan opfattes som kortfristet lån)

Vi sagde, at vi ville fokusere på udlånere til virksomheder, men som I kan se, så er der mange udlånere med kreditrisiko. Den kreditrisiko vi vil fokusere på i vores lektioner om kreditrisiko, er den som obligationsinvestorerne har, fordi denne kreditrisiko aktivt kan bruges til at navigere i finansmarkederne.

I lektion 2 vil vi beskrive virksomhedsobligationer, hvordan de fungerer, samt hvordan deres indikerede risiko kan bruges til investeringsbeslutninger.

Advertisements

Written by Peter Garnry

19. June 2009 at 07:00

Posted in Bonds, Stocks

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Udfra din beskrivelse forstår jeg at credit risiko har altid noget at gøre med et lån, selvfølgelig med bred fortolkning af lån. Altså en slags tilgodehavende, som ikke bliver indfriet.
  Har jeg forstået det rigtigt?

  Jing

  16. January 2010 at 14:34

  • Ja, det er korrekt forstået. Lån eller indirekte lån (tilgodehavender), der ikke bliver betalt tilbage. Kreditrisiko bør være i fokus for mange virksomheder og indgå aktivt i risikostyringen af virksomheden.

   Derudover kan du som investor anvende din viden om kreditrisiko til at vurdere stemningen i finansmarkederne jf. de andre lektioner om kreditrisiko.

   Mvh
   Peter

   Peter Garnry

   20. January 2010 at 09:40


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: