Invest In Your Investments

“Strategisk fleksible virksomheder” i Børsen-TV

leave a comment »

Torsdag den 14. maj fik vi muligheden for at præsentere begrebet “strategisk fleksible virksomheder” i Børsen-TV. Interviewet har fået titlen “Fakta om nøgletallenes betydning for aktierne” og kan ses her.

borsen_tv

Interviewet tog udgangspunkt i vores analyse om “strategisk fleksible virksomheder” og “afkastet på den investerede kapital“. Analysen tager sit udgangspunkt i maksimering af ejernes afkast, hvilket kan beskrives ved, at en virksomheden har en forrentning af egenkapitalen. Analysen og konklusionerne kan virke tekniske men rent faktisk er det meget simpelt.  Vi vil forsøge at forklare sammenhængen, så det let kan forstås af alle.

Meget kort fortalt, så beregnes afkastet på egenkapitalen udfra to nøgletal – overskudsgraden på driften (OG) og aktivernes omsætningenshastighed (AOH). De to nøgletal skal forstås således:

  • OG – virksomheds driftsresultat før finansielle poster. Den hænger ofte sammen med konkurrence intensiteten. Det vil sige, er konkurrence høj, så vil OG’en i branchen typisk være meget lav. Eksempler på dette er detailbranchen og produktion af standardiserede hardiske og ram til computere.
  • AOH – virksomhedens omsætning i forhold til aktiverne. Den hænger ofte sammen med en branches kapacitetsbegrænsning. Hvis A.P. Møller – Mærsk fortsat skal øge deres omsætning, kræver investeringer i containerskibe, hvilket betyder er de ofte vil have mange aktiver i forhold til den omsætning, de kan generere til virksomheden. Derfor vil brancher som shipping og offshoreboring ofte have lave AOH’er. Omvendt har virksomheder i detailbranchen ofte høje AOH’er.

Det interessante er så, at sammenhængen ofte er sådan, at enten har man en høj OG og lav AOH eller omvendt. I skal forestille Jer, at en branchen som for eksempel olieboring på dybtvand kræver avanceret teknologi og udstyr, hvilket igen kræver en stor kapitalinvestering. Denne kapacitetsbegrænsning (det vil sige lave AOH) sætter en meget høj barriere for nye potentielle virksomheder, der vil ind i branchen og konkurrere. Dette bevirker, at OG bliver høj. Omvendt sælger detailbranchen ofte meget standardiserede varer og investeringerne er ikke lige så store som i olieboring. Derfor har de høje AOH, men dette gør også, at branchen har en lavere adgangsbarriere for nye virksomhederne og derfor presses OG ned.

nordisk_fordeling_på_og_og_aohKilde: UPSIDOs regnskabsdatabase

Af denne simple sammenhæng danner virksomhederne en L-form i den ovenstående graf, som også var med i interviewet. Enten har man kapacitetsbegrænsninger eller også har man konkurrencebegrænsninger.

Den simple konklusion på analysen er, at der eksisterer få virksomheder (12 virksomheder i Norden), der ikke besidder disse begrænsninger, hvilket placerer dem i den grønne firkant. Denne mangel på kapacitets- og konkurrencebegrænsning giver dem en strategisk fleksibilitet til at styre efter et meget højt afkast – heraf navnet “strategisk fleksible virksomheder”. Af denne grund leverer de meget høje afkast til deres ejere.

De sidste 5 år har disse 12 virksomheder haft en gennemsnitligt afkast på 125 pct. mens markedet (C20-indekset) kun er steget med 15 pct., hvilket betyder, at disse “strategisk fleksible virksomheder” har præsteret et afkast, der er hele 110 pct. mere end markedet.

Om de vil fortsætte med at gøre det i fremtiden er uvist. Men der er god grund til at antage, at de har alle forudsætninger for at klare sig bedre end markedet.

I danmark er dette disse to virksomheder:

  1. SimCorp
  2. William Demant Holding

Vi håber, at denne forklaring har formået at forenkle begrebet og analysen lidt.

Advertisements

Written by Peter Garnry

16. May 2009 at 14:37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: