Invest In Your Investments

Strategisk fleksible virksomheder

leave a comment »

I vores artikel “Kan du sige ROIC” forklarede vi sammenhængen og mekanikken i virksomheders forrentning af egenkapitalen. Formlen er følgende:

ROE = ROIC + [FGEAR * (ROIC – r)]

= (OG * AOH) + [FGEAR * (ROIC – r)]

Af formlen kunne vi udlede, at overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH – det vil sige hvor mange gange omsætningen er større end aktiverne) er de to delkomponenter af nøgletallet ROIC (afkastet på den investerede kapital). I artiklen skrev vi følgende:

Laver man en graf over forskellige branchers OG’er og AOH’er, så vil man se et smukt negativt korreleret billede mellem OG og AOH. Det vil sige, at brancher med høje overskudsgrader har oftest lave AOH’er og omvendt. Bestemte brancher som f.eks. sundhedssartikler er et eksempel på relative høje OG’er og AOH’er (i Danmark er Coloplast et eksempel).

Vi refererede i artiklen med det ovenstående udsagn kun til teori. Det har vi nu lavet om på. Nedenstående har vi trukket 274 virksomheder ud af UPSIDOs regnskabsdatabase på nøgletallene OG 5 års gns. og AOH. Vi stillede krav om at OG skulle være positiv og AOH skulle være over 0,2. Fuldstændig efter teorien viser grafen en negativ sammenhæng mellem OG og AOH.

nordisk_fordeling_på_og_og_aohKilde: UPSIDOs regnskabsdatabase

Det interessante ved grafen er, at der eksisterer virksomheder, der både har høj OG og AOH. Dette betyder, at disse virksomheder ikke nævneværdigt har hverken kapacitets- eller konkurrencebegrænsninger. De har derfor større handlefrihed til at kunne forøge enten overskudsgraden eller omsætningshastigheden (eller begge) for at opnå høje afkast.

Virksomhederne i den grønne firkant har dermed en større fleksibilitet i valg af strategi mellem fokus på differentiering (overskudsgrader) eller volume/omkostningsminimering (omsætningshastighed). Virksomhederne i den grønne er dermed placeret i en yderst gunstig markedsposition, hvilket kun vil være gavnligt for aktiekursen, fordi denne unikke markedsposition skaber ekstraordinære høje afkast på den investerede kapital.

Hvilke virksomheder befinder sig i den grønne firkant?

Ved at lave en screening i UPSIDO på OG 5 års gns. og AOH kan man nemt finde virksomhederne i den grønne firkant. Vi foretager følgende screening:

  • OG 5 års gns. > 15%
  • AOH > 1

Resultatet er, at kun 12 ud af 900 virksomheder i hele Norden opfylder disse kriterier. Nedenstående har vi udvalgt nogle af resultaterne:

I kan naturligvis finde hele listen ved at foretage den samme screening i UPSIDO.

Advertisements

Written by Peter Garnry

12. May 2009 at 14:53

Posted in Features, Other, Stocks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: