Invest In Your Investments

Sæt spørgsmålstegn ved aktierådgivning

leave a comment »

Efter 32 år som aktieanalytiker på Wall Street har Stephen McClellan udgivet en bog, hvor han forklarer, hvorfor rådene fra børshuse og banker ikke virker for den private investor.

Den 14. maj 2008 udgav Dagbladet Børsen et magasintillæg, hvor i der var et interview med Stephen McClellan om hans bog “Full of Bull: Do What Wall Street Does, Not What It Says, To Make Money in the Market“. Bogen udkom den 20. oktober 2007 og var i lang tid på top-100-listen hos Amazon.com. Bogen koster kun 100 kr., så hvis du som privat investor ønsker at forstå bankernes rådgivning af private investorer indefra, så gør dig selv den tjeneste og læs denne bog.

Hans pointer bygger som sagt på hans lange karriere på Wall Street, men de er så generelle og centrale, at de har en yderst stor relevans i en dansk/nordisk kontekst. Bogen var så populær og udkom i en tid, hvor dens pointer fremstod mere indlysende end nogensinde. Derfor har Stephen McClellan valgt at lave en revideret udgave. Den reviderede bog udkommer den 6. juli 2009 med titlen “Full of Bull: Unscramble Wall Street Doubletalk to Protect and Build Your Portfolio“.Vi vil gerne udnytte lejligheden til at berige vores kunder og læsere af bloggen med nogle af Stephen McClellans pointer.

mcclellan_smushed

Kilde: Business – Børsen magasin 2008

En hans vigtigste pointer som enhver privat investor bør tænke over, selvom det lyder som en cliché:

Lad være med at tro på, hvad de anbefaler – de gør det blot for at tjene endnu flere penge.

Hvor meget tjener bankerne på investeringsrelaterede gebyrer?

I Danske Banks årsrapport for 2008 kan man læse i note 5 på side 89, at banken tjente 2,2 mia. på handel med værdipapirer og finansiel rådgivning mod 3,1 mia. kr. i 2007.  Derudover tjente banken 3 mia. kr. på kapitalforvaltning og depoter) mod 3,2 mia. kr. i 2007. Samlet set tjente Danske Bank 5,2 mia. kr. i 2008 på investeringsrelaterede aktiviteter. På nettoniveau (dvs. efter modsvarende omkostninger) udgør denne aktivitet ca. 6,8% af bankens samlede nettoindtægter. Et hurtigt kig i Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2008 viser, at nettoindtægterne fra investeringsrelaterede aktiviteter udgør 10,5% af bankens nettoindtægter. Investeringsrådgivning og relaterede ydelser er dermed ikke de danske bankers største forretningsområde, men der alligevel store penge på spil – og det er lukrativt.

danske_bank_smushed

Kilde: http://www.erhverv.nu

Det var et mindre sidespring for at forstå og have fundamentet for den danske kontekst.

Pas på med bankens råd

Generelt er Stephen McClellans pointe, at bankerne spiller et “spil” overfor de private investorer for at de skal investere, så det på sigt gavner banken bedst.

Investorerne får ikke et ben til jorden

Alle har deres egen dagsorden og internt har alle banker et bonussystem, der motiverer de ansatte til at skabe salg – i det her tilfælde handel med værdipapirer og formuepleje (det vil sige løbende evaluering og rotation af porteføljens sammensætning). Et vigtigt råd han beskriver i bogen er, at man skal være meget varsom med bankernes køb, behold og salgsanbefalinger.

For et par år siden mødte jeg en ven i golfklubben, som var klar til at købe en aktie i et firma, der fremstiller militært udstyr. Hans begrundelse var, at ni analytikere på Wall Street anbefalede aktien, og der kun var en enkelt, der var neutral.

I interviewet fortæller han, hvordan ord som neutral og behold får det til at løbe koldt ned af ryggen, da bankens bagvedliggende anbefaling er, at man skal sælge.

Han mener, at der findes en total “misforståelse” mellem den private investor og modparterne i banken eller børshuset. Og så fastslår han også, at analytikerne jo primært er lavet til de store institutionelle investorer, som har en helt anden horisont end den private spiller.

For at understrege sine argumenter henviser han til en undersøgelse foretaget af nyhedsbrevet Paradox Investor, der over en toårig periode, indtil efteråret 2003, viste, at de aktier, der havde en negativ vurdering, klarede sig dobbelt så godt som resten af aktiemarkedet. Og så mener han, at man blot skal satse på op til fem aktier og lege med 20.

Man skal have en portefølje, som man som privatperson kan overskue. Hvis bankerne ikke selv kan finde ud af det, hvordan kan de så rådgive dig korrekt?

UPSIDOs holding

Vores holdning er meget i tråd med Stephen McClellans pointer. I vores blogindlæg “Investeringsforeninger vs. “Gør-det-selv” gør vi samtidig opmærksom på, at man som privat investor kan spare rigtig mange penge ved at droppe bankens rådgivning og gøre det hele selv. Mange private investorer tør ikke springe ud i det, som de ser, som noget meget komplekst og farlig. I realiteten er forvaltning af ens formue meget simpelt.

Men det spørgsmål enhver privat investor bør stille sig selv er – hvorfor skulle jeg stole på min bank/investeringsrådgiver? Det svarer til at du spørger dit forsikringsselskab om det ville være en god ide at få en forsikring mod oversvømmelse i tilfælde af global opvarmning og stigende vandstande. Selvfølgelig vil dit forsikringsselskab anbefale dig en forsikring mod dette, da det giver flere penge i kassen til dem. På samme måde har banken også interesse i, at du som privat investor investere og handler med værdipapirer – eller ligefrem beder om en total formueforvaltning.

Det er meget dumt, hvis man som privat investor ignorerer profitmotivet i bankerne i forhold til deres anbefalinger. Vi har intet imod profitmotivet i virksomheder – UPSIDO er selv styret af langsigtet profit ved at tilvejebringe gode ydelser for vores kunder. Man skal blot være opmærksom på, at i investeringsrådgivning har banken en interessekonflikt, der strider mod hvad der er bedst for den private investor. Derudover er de interne bonussystemer en motor bagved disse investeringsråd, du får ved at gå ned i din bank. Så vi anbefaler naturligvis, at man tager ansvaret for sine investeringer selv af følgende grunde:

  1. Du kan spare rigtig mange penge i det lange løb (godt for din pension)
  2. Du kan mindst gøre det ligeså godt som din bank
  3. Du kan godt slå markedet og derfor behøver du ikke bankens omkostningstunge investeringsforeninger
  4. Du får større selvtilfredshed ved at styre dine investeringer selv

En ting vi ikke er enige med Stephen McClellan i er, at man kun behøver fem aktier i sin portefølje. Dette kræver i vores optik store evner til at vurdere, hvilke sektorer man skal placere sig i, hvilket er et urimeligt krav at stille til “gør-det-selv” investorer. Et sted mellem 8-15 aktier afhængig af temperament og tid til at sætte sig ind i tingene, mener vi, er den optimale aktiespredning, som samtidig giver mulighed for spredning på alle ti sektorer.

Vi håber, at indlægget har givet stof til eftertanke, samt at I har mod på at købe Stephen McClellans bog og få alle pointerne – da vi naturligvis ikke kan bringe dem alle her. Derudover vil vi gerne henvise til, at nogle af passagerne er lånt fra Dagbladet Børsens artikel med Stephen McClellan.

Advertisements

Written by Peter Garnry

4. May 2009 at 12:29

Posted in Investing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: