Invest In Your Investments

Investeringsforeninger vs. “Gør-det-selv”

with one comment

Den 31. december 2008 forvaltede investeringsforeningerne i Danmark i alt 676,4 mia. DKK for danske investorer. Dette er en nedgang på 26,4% fra 919,1 mia. DKK i 2007. I følge investeringsforeningernes egen brancheforening InvesteringsForeningsRådet, så var ÅOP (den årlige omkostningsprocent) i 2008 for investeringsforeninger med fokus på danske aktier på 1,79%. Antager vi, at denne ÅOP er repræsentativ for alle investeringsforeninger, så har branchen som helhed samlede indtægter for ca. 12,1-17,5 mia. (målt på aktivernes værdi i perioden 2007-2008). Dette gør investeringsforeningerne til en ganske betydelig branche i Danmark.

ifrdk_smushed

Kilde: ifr.dk

Investeringsforeninger æder din pension

Børsen bragte en artikel lørdag den 25. april 2009 med udgangspunkt netop i investeringsforeningerne og deres omkostninger. Forbrugerrådet har regnet på, hvor meget en investor kan spare ved “gør-det-selv” løsningen i stedet for at vælge Danmarks dyreste investeringsforening – Bankinvest Danmark. En gennemsnitlig privat investor ville over et liv kunne spare 467.000 DKK, hvilket er et ganske betragteligt beløb for dansk pensionist.

Et velkendt argument blandt investeringsforeninger er, at du som privat investor hermed spreder risikoen optimalt i forhold til afkastet og risikoen. Men en undersøgelse, som Nationalbanken foretog for nylig, viser, at det er rigelig at købe 10-15 forskellige aktier. Vælger investoren at købe aktierne selv fra sit pensionsdepot, så kan vedkommende få mange ekstra penge til sig selv.

De værste investeringer

I UPSIDO står vi bag en investeringskultur, hvor flere private foretager deres investeringer selv i stedet for investere hovedløst i investeringsforeninger eller få en porteføljeforvalter i din bank.

Hvad er de værste investeringer du kan foretage dig?

  • Specialiserede investeringsforeninger (f.eks. Danske Invest Indeks IT)
  • Struktererede produkter (obligationer med hovedstolsgaranti)
  • Gearede aktieinvesteringer

Hvorfor?

  • Specialiserede investeringsforeninger: man betaler høje omkostninger for risikospredning uden at få risikospredning
  • Strukturerede produkter: komplicerede (dårligt tegn), høje omkostninger (dårligt tegn) og lille risiko. Så køb hellere realkreditobligationer.
  • Gearede aktieinvesteringer: investor har omkostninger til rentemarginal, omkostninger til stadige omlægninger

Her er der et lille stemningsbillede fra USA i 1929.

BE050542

Kilde: greatdepressionhistory.com

Er markederne effektive?

UPSIDO anbefaler generelt, at man som investor gør det selv, da der er mange penge at spare. Dernæst skal man vælge en relativ passiv investeringsstrategi for at holde handelsomkostningerne nede over tid – de løber nemlig stærkt.

Strategien skal ikke være alt for passiv. Ens portefølje på ca. 10-15 aktier skal fra tid til anden ændres gradvist, da forudsætningerne for selskaberne bag aktierne kan ændre sig over tid. Generelt er tid den mest dynamiske faktor i værdiansættelse, investering, økonomi og virksomhedsdrift.

Til tider prædiker professorerne fra Copenhagen Business School og andre ligesindede for en nærmest 100% passiv portefølje. Det er ikke uvant at høre råd som:

Køb en kurv af forskellige aktier og luk aktiebeviserne ind i et pengeskab og smid nøglen væk. Vent derefter 20-30 år og åben igen pengeskabet. Du vil herefter erfare, at du højst sandsynligt har gjort det ligeså godt eller slået “markedet” (afhænger af definition) korrigeret for handelsomkostninger og skat.

Denne overbevisning udspringer af tankegangen om effektive markeder (På engelsk EMH – Efficient Market Hypothesis) Teorien blev formuleret af Eugene Fama i begyndelsen af 1960erne og var den fremherskende og mest accepterede teori om prisdannelse på de finansielle markeder. I 1990erne blev begreber som “behavioral finance” mere almindelig og praktiseres også på Copenhagen Business School og Københavns Universitet. Denne teori bygger på, at markedernes prisdannelse ikke altid bygger på rationelle beslutninger, men at følelser og psykologi spiller en stor rolle i menneskers adfærd på markederne.

Det kan konkluderes fra EMH teorien, at man som investor ikke behøver at “tænke” over ens investeringer, da alt tilgængelig information er indlejret i priserne. Ændringer i aktivpriser opstår kun som følge af nye informationer og kan ikke forudsiges ud fra nogen systematisk tilgang. Sagt med andre ord, ændrer priserne sig kun på uforventede informationer, da alle informationer allerede er indlejret i priserne.

EMH teorien bygger generelt på fejlagtige statistiske metoder og en mangel på indsigt i, at den generelle underliggende ustabilitet i de finansielle markeder stammer fra pengepolitikken der føres af alverdens centralbanker.

Ønsker I at vide mere om EMH teorien og hvorfor den er fejlagtig, så kan I læse Frank Shostaks glimrende arbejdspapir “In Defense of Fundamental Analysis: A Critique of the Efficient Market Hypothesis“. Frank Shostak er daglig cheføkonom i M.F. Global, der er af verdens ledende børsmæglere inden for børsnoterede futures og optioner.

Derfor kan man som privat investor godt slå markedet og de fleste private investorer har så lidt kapital, at det nemt lader sig gøre. Men hold handelsomkostningerne nede, så lav kun få årlige tilpasninger af porteføljen. Vælger du at gøre det selv og droppe investeringsforeningerne kan du spare rigtig mange penge.

Her til sidst vil vi komme med en afsluttende kommentar til EMH teorien. Nedenstående kan I se en graf over sammenhængen mellem Price Earning nøgletallet og det 20-årige annualiserede afkast. Grafen bygger på en undersøgelse foretaget af Robert Shiller, og viser en negativ korrelation mellem PE og det efterfølgende afkast. Skulle markedet have været effektivt, så skulle hældningen have været nul.

price-earnings_ratios_as_a_predictor_of_twenty-year_returns_shiller_data_smushed

Kilde: wikipedia.org

Advertisements

Written by Peter Garnry

26. April 2009 at 14:12

Posted in Investing

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] at man tror på, at markederne ikke er effektive, da alt ellers ville være 100 procent held. Vi har ved flere lejligheder argumenteret for at markedet ikke er effektivt i den forstand, at prisfastsættelse er korrekt hele tiden og indregner alt tilgængeligt […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: