Invest In Your Investments

Hvordan har bankerne det egentlig ver. 1.1?

leave a comment »

I morges kom så det første danske bankregnskab for 1. kvartal og måske fra Danmarks relative mest stærke bank – Ringkjøbing Landbobank.

Basisforretningen målt på netto rente- og gebyrindtægter steg med 11,1% fra 157,3 mio. DKK til 174,8 mio. DKK. Stigningen kom fra en markant forøgelse i bankens netto renteindtægter, som følge af stigende rentespænd den seneste tid. Banken havde større tab på udlån men stadig på et lavt leje.

landbobanken_smushed

Kilde: visitvest.dk

Det er værd at lægge mærke til, at banken har reduceret sine udlån og garantier med ca. 1,25 mia. DKK siden 31. december 2008, mens indlånene er steget med 500 mio. DKK i samme periode. Dermed har banken reduceret sit indlånsunderskud med 1,75 mia. DKK på blot tre måneder. Dette har da også bevirket, at bankens solvensprocent er røget helt op på 18%, og dermed forventer banken ikke at benytte sig af Bankpakke II. Det er verdensklasse styring af Ringkjøbing Landbobank.

Ringkjøbing Landbobank følger dermed ikke stilen fra Hol Sparebank i Norge, som vi skrev om i går. Bankens regnskab tegner på et godt 2009 resultat, men vi bør ikke forvente samme styrke i de andre mindre og mellemstore regionalbanker.

Advertisements

Written by Peter Garnry

22. April 2009 at 09:12

Posted in Stocks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: